BREAKING NEWS
facebook

மிகப் பெரிய பாதுகாப்பு அம்சங்களை இந்திய லோக்சபா தேர்தலுக்காக பேஸ்புக் நிறுவனம் செய்துள்ளது.

71

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலுக்கு செய்த பாதுகாப்பு அம்சங்களை விட மிகப் பெரிய பாதுகாப்பு அம்சங்களை இந்திய லோக்சபா தேர்தலுக்காக பேஸ்புக் நிறுவனம் செய்துள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *