முக்கிய செய்திகள்

அஸ்ட்ரா செனெகா தடுப்பூசியை பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதி

72

ஒக்ஸ்போர்ட் அஸ்ட்ரா செனெகா தடுப்பூசியை சிறிலங்காவில் அவசரகால தேவைக்கு பயன்படுத்துவதற்கு, அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தினால் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன்ன தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒக்ஸ்போர்ட் -அஸ்ட்ரா செனெகா மற்றும், ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் V (Sputnik V) ஆகிய தடுப்பு மருந்துக்கள், தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டிருந்தன.

இதில், ஒக்ஸ்போர்ட்- அஸ்ட்ரா செனெகா தடுப்பூசியை சிறிலங்காவில் அவசரகால தேவைக்கு பயன்படுத்துவதற்கு, அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *