முக்கிய செய்திகள்

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vmctr24/public_html/wp-content/themes/nanomag/news-ticker.php on line 15

உங்கள் தொழிநுட்ப சாதனங்களின் பாஸ்வேர்டை கவனம்!

1476

நாளுக்கு நாள் தொழிநுட்பம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதன் மூலம் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் அதிகரித்து விட்டன. குறிப்பாக இணையவழி குற்றங்கள் அதிகரித்து விட்டன.

நாங்கள் பாஸ்வேர்டை தெரிவு செய்வதில் தவறு செய்துவிடுகின்றோம். மிக எளிதான பாஸ்வேர்டை நாம் தெரிவு செய்வதால், ஹேக்கர்கள் எளிதாக குற்றம் புரிய உதவியாக இருக்கின்றது.

எனவே, எங்களது தொழிநுட்ப சாதனங்களை நாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 10 மில்லியன் பாஸ்வேர்டுகள் பொதுத்தளத்தில் கசிந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் மிக எளிமையான பாஸ்வேர்டுகள் 25 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாஸ்வேர்டுகள் தான் ஹேக்கர்கள் மிக எளிமையான திருட உதவுகின்றனவாம்.

1.123456
2.123456789
3.qwerty
4.12345678
5.111111
6.1234567890
7.1234567
8. password
9.123123
10.987654321
11.qwertyuiop
12.mynoob
13.123321
14. 666666
15.18atcskd2w
16.7777777
17.1q2w3e4r
18.654321
19.555555
20.3rjs1la7qe
21.google
22.1q2w3e4r5t
23.123qwe
24.zxcvbnm
25.1q2w3e

நீங்கள் உங்கள் தொழிநுட்ப சாதனங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட்களை வழங்கும் போது தயவு செய்து இந்த பாஸ்வேர்டுகளை வழங்க வேண்டாம்!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *