உயிரி விஞ்ஞான திட்டத்தில் மேலும் முதலீடு; பிலிப் ஷாம்பெயின் அறிவிப்பு

20

உள்நாட்டு உயிரி விஞ்ஞான உற்பத்திகளை மேம்படுத்தும் திட்டம் உள்ளதாக கனடிய கைத்தொழில்துறை அமைச்சர் ஃபிராங்கோயிஸ்-பிலிப் ஷாம்பெயின் (Francois-Philippe Champagne) தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கான மேலதிக முதலீடுகளைச் செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை அடுத்து வரும் காலப்பகுதியில் முன்னெடுக்கவுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

குறிப்பாக 2027ஆம் ஆண்டுக்குள் வைரஸுக்கான தடுப்பூசி உற்பத்திக்காக  மத்திய அரசாங்கமானது சனோஃபி பாஷர் லிமிடெட் (Sanofi Pasteur Ltd) மற்றும் ஒன்ராறியோ அரசாங்கத்துடன் இணைந்து 415மில்லியன் டொலர்களை செலவிடவுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

கனடாவினால் 76மில்லியன் தடுப்பூசிகளை ஆறு மாதங்களுக்குள் தயாரிக்கும் ஆற்றல் இருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *