முக்கிய செய்திகள்

ஊர்வன மற்றும் நிலநீர் வாழ் விலங்குகளை விற்பனையை நிறுத்துக

39

ஊர்வன மற்றும் நிலநீர் வாழ் விலங்குகளை விற்பனை செய்வதை முற்றிலுமாக நிறுத்துமாறு பெட்ஸ்மார்ட்டுக்கு (PETSMART) உலக விலங்குப் பாதுகாப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

பல பில்லியன் டொலர்களை ஈட்டி தரும் தொழில் இதுவென்பது என்ற போதிலும் இது பொது பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து என உலக விலங்குப் பாதுகாப்பு தெரிவித்துள்ளது.

ஒன்றாரியோ பெட்ஸ்மார்ட்டில், (PETSMART) ஒரு கண்ணாடி பெட்டிக்குள் ஒரு பத்து மலைப்பாம்பு இருப்பது போன்ற புகைப்படம் வெளியானதையடுத்து இந்த கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பந்து மலைப்பாம்புகள் சிறிய இடைவெளிகளில் இருக்கக்கூடாது. ஏனெனில், அவை அவற்றின் இயக்கம் மற்றும் பிற இயற்கை நடத்தைகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன என உலக விலங்குப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

காட்டு விலங்குகள் நல்ல செல்லப்பிராணிகளை உருவாக்குவதில்லை என்பதை தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்கும் பெட்ஸ்மார்ட்டுக்கு(PETSMART) கடமை உள்ளது என்று உலக விலங்குப் பாதுகாப்புக்கான வனவிலங்குப் பரப்புரை மேலாளர் கூறினார்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *