முக்கிய செய்திகள்

எரின் ஓ டூல் செலவிட்ட நிதி தொடர்பான விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

43

கன்சர்வேட்டிக் கட்சியின் தலைமையைப் பதவியைப் பெறுவதற்கு எரின் ஓ டூல் (ERIN o TOOLE) செலவிட்ட நிதி தொடர்பான விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதன்படி அவர் பிரசாரம் உள்ளிட்ட அனைத்து செயற்பாடுகளுக்காவும் 3.69 மில்லியன் டொலர்களை செலவிட்டுள்ளார்.

கட்சியின் தலைமைத்துவத்திற்காக அண்மைக்காலத்தில் செலவிட்ட அதிகளவு நிதியும் இதுவாக உள்ளதென அரசியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள். எனினும் இந்த நிதி தொடர்பான அனைத்து விபரங்களையும் டூல் (TOOLE) பகிரங்கப்படுத்தியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *