ஒன்ராறியோவில் நீண்டகால பராமரிப்பு நிலையங்களில் மொடேனா தடுப்பூசி

20

ஒன்ராறியோவில் நீண்டகால பராமரிப்பு நிலையங்களில் தங்கியுள்ளவர்களுக்கு மொடேனா  தடுப்பூசி போடும் பணியை சுகாதார அதிகாரிகள்  நேற்று ஆரம்பித்துள்ளனர்.

ரொரன்ரோவின் டான்போர்த் (Danforth) பகுதியில் நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லம் அமைந்துள்ள  செஸ்டர் (Chester) கிராமத்தில் நேற்றுக் காலை 9:30 மணியளவில் இந்த தடுப்பூசி போடும் நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இல்லத்தில் உள்ள 198 பேரில், 197 பேர் தடுப்பூசி போட நேற்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர் என்றும் கூறப்படுகிறது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *