முக்கிய செய்திகள்

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த ஆண்டில் கனடாவின் பொருளாதாரம் முன்னேற்றம் காணக்கூடும் என்று அனைத்துல நாணய நிதியம் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

1476

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த ஆண்டில் கனடாவின் பொருளாதாரம் முன்னேற்றம் காணக்கூடும் என்று அனைத்துல நாணய நிதியம் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

எனினும் கடந்த வாரத்தில் கனேடிய மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள பொருளியல் வளர்ச்ச்சி முன்னுரைப்பின் அளவுக்கு அந்த வளர்ச்சி இருக்காது எனவும் அது கருத்து வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், அனைத்துலக நாணய நிதியத்தினால் முன்னமும் எதிர்வு கூறப்பட்டது போலவே, கனடாவின் இநத ஆண்டுக்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இந்த ஆண்டில் 1.9 சதவீதத்தினால் அதிகரிக்கப்படக்கூடும் எனவும் அது குறிப்பிட்டுள்ளது.

எனினும் முன்னதாக 2.1 சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியினை எதிர்வு கூறியிருந்த கனேடிய மத்திய வங்கி, தற்போது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 2.6 சதவீதமாக இருகு்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பினை வெளியிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேவேளை அடுத்த ஆண்டுக்கான பொருளாதார வளர்ச்சி சற்று குறைவடைந்து 1.9 சதவீதமாகவே இருக்கும் என்று கனேடிய மத்திய வங்கி முன்னுரைத்துள்ள போதிலும், வளர்ச்சியானது 2 சதவீதமாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பினை அனைத்துலக நாணய நிதியம் வெளியிட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *