முக்கிய செய்திகள்

கனடா அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு இலட்சத்து 71ஆயிரம் கொரோனா தடுப்பூசி

27

கனடா அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு இலட்சத்து 71ஆயிரம் கொரோனா தடுப்பூசிகளையே பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டிருந்ததன் பிரகாரம் 4இலட்சத்து 17ஆயிரம் கொரோனா தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகமாக இருந்தது.

எனினும் பைசன் நிறுவனத்தின் உற்பத்த விரிவாக்க செயற்பாட்டின் காரணமாக அந்த திட்டத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *