கனேடிய தமிழ் வானொலியின் காற்றலையில், வெள்ளி இரவு 9.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை அரசியல் களம்! கேட்க தவறாதீர்கள் !! அன்புடன் தமிழ் பிரபா

413

கனேடிய தமிழ் வானொலியின் காற்றலையில், வெள்ளி
இரவு 9.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை அரசியல் களம்!
கேட்க தவறாதீர்கள் !! அன்புடன் தமிழ் பிரபா
# போர்க்குற்றம் இழைத்தவர்களை மறைத்து, நீதிக்கான குரல்களை ஒடுக்குபவர்கள் யார்!!
#கால தாமதத்தின் நோக்கம் , அங்கத்துவ நாடுகளின் அனுசரணை!!
இரவு 8 .௦௦ மணிக்கு செய்தியரங்கம்
இரவு 7 .௦௦ மணிக்கு தாயக மண்ணின் வரலாற்று சுவடுகள்!

கனேடிய தமிழ் வானொலியினை கேட்டு மகிழ
Radio: டொரோண்டோ பெரும்பாகத்தில் சிறப்பலைவரிசை மற்றும் சர்வதேசமெங்கும் Digital வானொலிகள் மூலம் நிகழ்ச்சியினை கேட்கலாம்
Web : www.ctr24.com
Andriod & Apple Devices App : CTR24
Tune in : https://tunein.com/radio/Canadian-Tamil-Radio-s7415/
Facebook : www.facebook.com/canadiantamilradio (sleect listen live tab)
YouTube :https://www.youtube.com/channel/UC26sGdX0f2HRZY3kuDzCjpA
Listen to radio via phone call (Call-to-listen) :
Canada : 647 361 1860
UK : 443303326401
US:16054754430
Australia: 61028072512
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *