கனேடிய தமிழ் வானொலியின் பொங்கல் சீட்டிழுப்பு

218

தைத் திங்களில் மாபெரும் ஆதிஷ்ட சீட்டிழுப்பு

“பொங்கல் சீட்டிழுப்பு.”

ஜனவரி 31 அன்று.

பெருமதியான பல பரிசில்கள்

முதலாம் பரிசு Microsoft Sunface Laptop

இரண்டாம் பரிசு IPhone 12

மூன்றாம் பரிசு 75” TV

மேலும் 50 அதிஷ்டசாலிகளுக்கு ஆறுதல் பரிசுக்களும் காத்திருக்கிறது.

மேலதிக விபரங்களுக்கு 416 551 9685

அனுசரணை
One thought on “கனேடிய தமிழ் வானொலியின் பொங்கல் சீட்டிழுப்பு

  1. Perinba nathan

    தங்கள் வானொலியில் தேநீர்ச்சாலை மிக அருமையாக ஒலிலரப்பபடுகின்றது

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *