முக்கிய செய்திகள்

குருந்தூர்மலை விவகாரம், சிங்களமயமாக்கலின் அடுத்தகட்ட நகர்வு

164

குருந்தூர்மலை விவகாரம், சிங்களமயமாக்கலின் அடுத்தகட்ட நகர்வு என ரவிகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் வனவளத் திணைக்களம், வனஜீவராசிகள் திணைக்களம், படையினர், வெலிஓயா, மகாவலி என பல வழிகளிலும் ஏற்கனவே ஆக்கிரமிப்புககளும் சிங்களமயமாக்கல் செயற்பாடுகளும் இடம்பெற்றுவருகின்றது.

இந்நிலையில் தற்போது குருந்தூர் மலை தொல்லியல் ஆய்வு என்ற பெயரில் சிங்களமயமாக்கும் செயற்பாடு ஆரம்பித்திருக்கின்றது.

எனவே இதை சிங்களமயமாக்கலின் அடுத்தகட்ட நகர்வாகவே இதனைப் பார்க்கமுடிவதாக ரவிகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *