முக்கிய செய்திகள்

சனோடைஸ் நிறுவனத்தின் தடுப்பூசி 0.1வீதமே குறைபாடு உடையது

103

சனோடைஸ் நிறுவனத்தின் கொரோனா தடுப்பூசி 0.1வீதமே நோய்தடுப்பு சக்தியில் குறைபாட்டைக் கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகின்றது.

இந்த தடுப்பூசி கண்டறியப்பட்ட பின்னர் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில் இவ்வாறான முடிவு கிடைத்துள்ளது.

மனிதர்களுக்கு செலுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்விலும் ஒத்த விளைவையே காண்பித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மேலும், இந்த தடுப்பூசியை பயன்படுத்துவதற்கான அடுத்த கட்ட நவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவுள்ளன.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *