முக்கிய செய்திகள்

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vmctr24/public_html/wp-content/themes/nanomag/news-ticker.php on line 15

தமிழ் மரபுத் திங்கள் – கனடா

2020

தமிழ் மரபுத் திங்களை அங்கீகரித்த கனடிய மண்ணுக்கு மண்ணையும் மனங்களையும் நேசிக்கும் கனடியத் தமிழ் வானொலியின் மனமார்ந்த நன்றி.

Thank you Canada!!!

ctr-tamil-heritage-month-e
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *