முக்கிய செய்திகள்

திருச்சி, சேலம் விமான நிலையங்கள் தனியார் மயப்படுத்தப்பட்டன

31

திருச்சி விமான நிலையத்துடன் சேலம் விமான நிலையமும் தனியாருக்கு ஏலத்தில் விற்கப்படவுள்ளதாக அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதனால், இரண்டு விமான நிலையங்களையும் ஒரே நிறுவனமே நிர்வகிக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நட்டத்தில் இயங்கும் 7 விமான நிலையங்களை தனியார் மயமாக்க இந்திய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

எனினும், இலாபத்தில் இயங்கும் திருச்சி விமான நிலையத்துடன் சேர்த்து, சேலம் விமான நிலையத்தையும், தனியார் மயமாக்க இந்திய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *