முக்கிய செய்திகள்

நோய்த்தடுப்பால் 90பாதகமான சம்பவங்கள் பதிவு

37

கடந்த ஜனவரி 15ஆம் திகதி வரை, நோய்த்தடுப்பு மருந்துகளைத் தொடர்ந்து 90 பாதகமான நிகழ்வுகள் பதிவாகியுள்ளதாக, தலைமை பொது சுகாதார அதிகாரி மருத்துவர் தெரசா டாம் தெரிவித்துள்ளார்.

நோய்த்தடுப்பு மருந்துகளைத் தொடர்ந்து ஏற்படும் எந்தவொரு உடல்நலப் பிரச்சினையும் இதில் அடங்கும். ஆனால் இது தடுப்பூசியால் தான் ஏற்பட்டது என்பதில்லை.

இந்த அறிக்கைகளில் 27 விநியோகிக்கப்பட்ட 22,000 அளவுகளில் ஒன்றாகும். இது கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்வினை போன்ற தீவிரமானதாக கருதப்பட்டது. இன்றுவரை எதிர்பாராத தடுப்பூசிப் பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகள் எதுவும் இல்லை.

கூட்டாட்சி, மாகாண மற்றும் பிராந்திய சுகாதார அதிகாரிகள் தொடர்ந்து தடுப்பூசிப் பாதுகாப்பை கண்காணித்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *