முக்கிய செய்திகள்

பரிஸின் மையத்தில் மகிழுந்து போக்குவரத்தை வெகுவாகக் குறைக்க திட்டம்

214

2022ஆம் ஆண்டுக்குள் பிரான்ஸ் தலைநகர் பரிஸின் மையத்தில் மகிழுந்து போக்குவரத்தை வெகுவாகக் குறைக்கும் திட்டம், நகர சபையால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டம் நான்கு மத்திய மாவட்டங்களில் போக்குவரத்து மூலம் தடைசெய்யப்பட்டு, சைக்கிள் ஓட்டுநர்கள், பாதசாரிகள் மற்றும் பொது போக்குவரத்துக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

இதன்மூலம், குறைந்த போக்குவரத்து மண்டலம், குறைவான மாசுபட்ட, பசுமையான, அமைதியான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாக மாறும் என்று நகர சபை மேலும் கூறியுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *