புதிய அரசமைப்பு உருவாக்க நிபுணர்கள் குழுவுக்கு, தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் யோசனைகள்

137

புதிய அரசமைப்பு உருவாக்க நிபுணர்கள் குழுவுக்கு, தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் யோசனைகள் அடங்கிய ஆவணத்தை, இரா.சம்பந்தன் நேற்று அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

21 பக்கங்களைக் கொண்ட இந்த யோசனையில், 13ஆவது திருத்தத்துக்கு பின்னர், ஏற்படுத்தப்பட்ட அனைத்து யோசனைகளும், இணக்கப்பாடுகளும், வாக்குறுதிகளும் ஒற்றையாட்சியை விடுத்து சமஷ்டிக் கட்டமைப்பிலான ஆட்சி முறையைத்தான் பிரேரித்திருந்தன என்றும், சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

“புதிய அரசமைப்பு வரையப்படுமாக இருந்தால், அர்த்தமுள்ள விதமாக அரச அதிகாரங்கள் பகிரப்படுவது அதன் மையப் பொருளாக இருக்க வேண்டும்.

மத்திய மற்றும் பிராந்தியங்களின் ஐக்கியத்தைக் கொண்டதாக அரசு முறைமை அமைய வேண்டும்.

அதில் ஒரு பிராந்தியமாக தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரதான வாழிடமான வடக்கு – கிழக்கு இருத்தல் வேண்டும்.

சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்றும் அரச கரும மொழியாக வேண்டும்.

ஒவ்வொரு பிராந்தியத்துக்கும் பிராந்திய சபையின் அங்கீகாரத்துக்கு அமைய, முதலமைச்சர் வழங்கும் பரிந்துரைப்படி ஆளுநர்களை ஜனாதிபதி நியமிக்க வேண்டும்.

காணி, சட்டமும் ஒழுங்கும், கல்வி, சுகாதாரம், வீடமைப்பு மற்றும் கட்டடங்கள், விவசாயமும் விவசாய சேவையும், நீர்ப்பாசனம், கடற்றொழில், விலங்கு வேளாண்மை, கால்நடை வளர்ப்பு, மீள்குடியமர்வும் புனர்வாழ்வும், உள்ளூராட்சி நிர்வாகம், பிராந்திய பொதுச்சேவைகள் மற்றும் கலாசார விடயங்கள், கூட்டுறவு மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள், தொழிற்சாலைகள், வரி விதிப்பு, மத்திய நிதியளிப்பு, சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் கடன்கள், மானியங்கள் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் ஆகிய துறைகளில் அதிகாரங்கள் பகிரப்பட வேண்டும்.

பிராந்திய மேல் நீதிமன்றங்களே அடிப்படை உரிமை மீறல் குற்றங்களை விசாரிக்கும் நியாயாதிக்கம் கொண்டவையாக இருக்க வேண்டும்.

முதலமைச்சரின் இணக்கத்துடன்தான் பிராந்தியங்களில் அவசரகாலச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்படலாம். அது பின்னர் பிராந்திய சபைகளினால் அங்கீகரிக்கப்படவும் வேண்டும்.

காணி அதிகாரம் பிராந்தியத்துக்குப் பகிரப்பட வேண்டும்.

சட்டமும் ஒழுங்கும் பிராந்தியங்களுக்குப் பகிரப்பட்டமையால் தேசிய காவல்துறை போன்று ஒவ்வொரு பிராந்தியத்துக்கும் பிராந்திய காவல்துறை இருத்தல் வேண்டும்.

ஆகிய விடயங்கள், கூட்டமைப்பின் அரசமைப்பு யோசனையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *