முக்கிய செய்திகள்

மார்க்கம் தோர்ண்ஹில் தொகுதியின் இடைத்தேர்தலுக்கான முன்கூட்டிய வாக்களிப்பு (Advance Polls)

1274

மார்க்கம் தோர்ண்ஹில் தொகுதியின் இடைத்தேர்தலுக்கான முன்கூட்டிய வாக்களிப்பு (Advance Polls) இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
மார்ச் 24, வெள்ளிக்கி‌ழமை முதல் ‌ஆரம்பமான முற்கூட்டிய வாக்களிப்பு மார்ச் 27 திங்கள்வரை நடைபெறும். மதியம் 12:00 மணிமுதல் இரவு 8:00 வரை வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க முடியும். வாக்காளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கும் அட்டைகளில் வாக்களிப்பு நிலையங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மேலதிக விபரங்களுக்கு 416-364 7770 என்ற இலக்கத்திற்கு தமிழ் மக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *