முக்கிய செய்திகள்

மியன்மாரின் மீது அமெரிக்கா தடை…

41

மியன்மாரின் பாதுகாப்பு அமைச்சு, உள்துறை அமைச்சு மற்றும் இரண்டு வணிக நிறுவனங்கள் மீது, அமெரிக்கா தடைகளை விதித்துள்ளது.

அமெரிக்க வணிகத்துறை நேற்று இந்த வர்த்தக தடை தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

அத்துடன், மியான்மருக்கு எதிரான அதிக ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளையும் அமெரிக்க வர்த்தகத் துறை அறிவித்துள்ளது.

இந்த தடையைத் தொடர்ந்து, ஏற்றுமதி நிர்வாக விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட பொருட்களை, பர்மிய பாதுகாப்பு அமைச்சு மற்றும் பர்மிய உள்துறை அமைச்சு, ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பொறுப்பான இரண்டு நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி செய்வதற்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேவேளை, மியன்மார் இராணுவத்தினரின் ஐந்து தொலைக்காட்சி வலையமைப்புகளின் அலைவரிசைகளுக்கு வலையொளி நிறுவனம் தடைவிதித்துள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *