மெக்சிக்கோ, அமெரிக்கா, கனடாவை இணைக்கும் முதலாவது தொடருந்துப் பாதை

34

மெக்சிக்கோ, அமெரிக்கா, கனடாவை இணைக்கும் முதலாவது தொடருந்துப் பாதைத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

29 பில்லியன் டொலர்கள் செலவிலான இந்தத் திட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பை கனடியன் பசுபிக் தொடருந்து நிறுவனமும், தெற்கு கன்சாஸ் சிற்றி (kansas city) நிறுவனமும், இணைந்து வெளியிட்டுள்ளன.

இதற்கமைய, அமெரிக்காவின் கிழக்கு, மேற்கு கரையோரங்கள் மற்றும் கனடாவுடன், கனடியன் பசுபிக் தொடருந்து நிறுவனம் இணைப்பை ஏற்படுத்தவுள்ளது.

கன்சாஸ் சிற்றி (kansas city) நிறுவனம், அமெரிக்கா, மெக்சிகோ பனாமா இடையே தொடருந்து இணைப்பை ஏற்படுத்தவுள்ளத்தாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *