முக்கிய செய்திகள்

வட்ஸ்ஆப் விடுத்துள்ள அறிவிப்பு

37

2021 ஆம் ஆண்டில் இருந்து, சில அன்ட்ரொய்ட் (Android) மற்றும் ஐபோன் அலைபேசிகளில் வட்ஸ்அப் செயலி செயற்படாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வட்ஸ்ஆப் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பழைய வகை அலைபேசிகளுக்கான ஆதரவை நிறுத்தி வருகிறது.

அன்ட்ரொய்ட் (Android) மற்றும் ஐ.ஓ.எஸ் (iOS) -ன் பழைய பதிப்புகள் கொண்ட வகை அலைபேசிகளில் 2021ம் ஆண்டு முதல் வட்ஸ்அப் செயற்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வட்ஸ்அப் தற்போது அன்ட்ரொய்ட் (Android)  4.3 அல்லது அதற்கு முந்தைய பதிப்புகளிலும், அதேபோல் ஐ.ஓஎஸ் 9 அல்லது அதற்கு முந்தைய சில பதிப்புகளிலும், இயங்கி வருகிறது.

2021 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த பதிப்புகளில் வட்ஸ்அப் இயங்காது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *