முக்கிய செய்திகள்

வான்கூவரில் இரு உணவகங்களின் வணிக உரிமங்கள் இரத்து

217

வன்கூவரில் கொரோனா தொடர்பான சுகாதார உத்தரவுகளை மீறிய இரு உணவகங்களின் வணிக உரிமங்கள் தற்காலிகமாக இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஒலிம்பிக் கிராமத்தில் உள்ள கஸ்டோ மற்றும் கிட்சிலானோவில் உள்ள கோர்ட்ரோய் ஆகிய இரண்டு உணவகங்களின் வணிக உரிமங்களே தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.

இவ்விரண்டு உணவகங்களும் மாகாண சுகாதார உத்தரவான உட்புற உணவு சேவையை அனுமதித்தாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இதனால், 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20ஆம் திகதி வரை இவ்விரண்டு உணவகங்களின் வணிக உரிமங்கள் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இடைநிறுத்தக் காலத்தில் இரு வணிகங்களும் முழுமையாக மூடப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *