முக்கிய செய்திகள்

வீழ்ச்சியடையும் இந்தியப் பொருளாதாரம்

32

இந்த நிதியாண்டில் இந்தியப் பொருளாதாரம், கடந்த ஆண்டை விட 7.7 சதவீதம் வீழ்ச்சியடையும் என்று இந்திய மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பொருளாதார வளர்ச்சி நிலை குறித்த அறிக்கையை, மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, 2020-21 நிதியாண்டில் இந்தியா கடந்த ஆண்டைவிட, 7.7 சதவீத வீழ்ச்சியைச் சந்திக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2019-2020 நிதியாண்டில் 146 லட்சம் கோடியாக இருந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, 2020-21 நிதியாண்டில் 135 லட்சம் கோடியாக குறைய வாய்ப்புள்ளது என்றும், அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *