முக்கிய செய்திகள்

வெட்டல் வெற்றி

672

பிரிட்டிஷ் கிரான்ட் பிறிக்ஸ் நேற்று இடம்பெற்ற நிலையில், பெராரி அணியின் ஜேர்மனிய ஓட்டுநரான செபஸ்டியன் வெட்டல் வென்றார். இப்பந்தயத்தை முதலாவதாக ஆரம்பித்த மெர்சிடீஸ் அணியின் ஐக்கிய இராச்சிய ஓட்டுநரான லூயிஸ் ஹமில்டன், பந்தயத்தின் ஆரம்பத்திலேயே பெராரி அணியின் பின்லாந்து ஓட்டுநரான கிமி றைக்கோனனுடன் மோதியதைத் தொடர்ந்து பின்னுக்குச் சென்றபோதும் சுதாகரித்துக் கொண்டு இரண்டாமிடத்தை பெற்றார். மூன்றாமிடத்தை கிமி றைக்கோனன் பெற்றிருந்தார்.

அந்தவகையில், இவ்வாண்டு போர்மியுலா வண் சம்பியன்ஷிப்புக்கான போட்டியில் 171 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் வெட்டல் காணப்படுவதுடன், வெட்டலை விட எட்டுப் புள்ளிகள் குறைவாகப் பெற்றுள்ள ஹமில்டன் இரண்டாமிடத்தில் காணப்படுகின்றார்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *