முக்கிய செய்திகள்

வேற்றுகிரகவாசிகளின் கூட்டமைப்பு- அமெரிக்கா ஒப்பந்தம்

57

வேற்று கிரகவாசிகளின் கூட்டமைப்புடன்  அமெரிக்கா, ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளதாக இஸ்ரேல் இராணுவ விண்வெளிப் பிரிவின் முன்னாள் தலைவர் ஹைம் எஷெட் (Haim Eshed) பரபரப்பு தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

வேற்றுகிரகவாசிகள் இருப்பது உண்மைதான் என்றும், அவர்களுக்கான ஒரு கூட்டமைப்பு இயங்கி வருகிறது என்றும் கூறியுள்ள அவர், வேற்றுகிரகவாசிகளுடனான தகவல் தொடர்பு முன்னரே தொடங்கி விட்டதாகவும், தெரிவித்துள்ளார்.

இது பூமியை வேற்றுகிரகவாசிகள் ஆக்கிரமிப்பதற்கான முயற்சி அல்ல என்றும், பிரபஞ்ச விதிகளை புரிந்து கொள்வதற்கான தேடலில், அவர்கள் மனித குலத்தையும் உதவியாக சேர்த்துக் கொள்ள விரும்புகின்றனர் என்றும், இஸ்ரேல் இராணுவ விண்வெளிப் பிரிவின் முன்னாள் தலைவர் ஹைம் எஷெட் (Haim Eshed)  கூறியுள்ளார்.

வேற்று கிரகவாசிகள் குறித்த தகவலை வெளியிட டிரம்ப் முயற்சித்தார் என்றும், வேற்றுகிரகவாசிகள் தடுத்ததால் அந்த முயற்சி கைவிடப்பட்டது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

செவ்வாய் கிரகத்தில் வேற்றுகிரகவாசிகளுடன் இணைந்து அமெரிக்கா ஒரு நிலத்தடி தளத்தை அமைத்திருப்பதாகவும் இஸ்ரேல் இராணுவ விண்வெளிப் பிரிவின் முன்னாள் தலைவர் ஹைம் எஷெட் (Haim Eshed)  மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *