முக்கிய செய்திகள்

14.02.1983 அன்று கிளிநொச்சிஉமையாள் புரத்தில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் முதன்நிலைமைத் தளபதிகளால் சிங்கள படைமீது கண்ணிவெடித் தாக்குதல் இன்றைய இதே நாளில்தான் நடத்தப்பட்டது.

283

14.02.1983 அன்று கிளிநொச்சிஉமையாள் புரத்தில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின்
முதன்நிலைமைத் தளபதிகளால் சிங்கள படைமீது கண்ணிவெடித் தாக்குதல் இன்றைய இதே நாளில்தான் நடத்தப்பட்டது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *