முக்கிய செய்திகள்

2 ஆயிரம் ஆண்டு பழமையான கடை கண்டு பிடிப்பு

39

இத்தாலியிலுள்ள புராதான நகரமான பொம்பேயியில்(Pompeii)  2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மிகவும் பழமையான கடை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

அழகிய ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்ட அந்தக் கடையில் முழுமையான அளவில் பானைகளும், சில உணவுப் பொருட்களின் தடயங்களும் காணப்பெற்றுள்ளன.

கடையின் முன்புறம் சேவல் மற்றும் வாத்து உருவங்கள் இடம் பெற்றுள்ளதால் இறைச்சிக் கடையாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

இது கி.பி. 79இல் எரிமலைச் சீற்றத்தினால் அழிந்து போன பொம்பேயி நகரத்தில் தொடர்ந்து அகழாய்வுப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *