முக்கிய செய்திகள்

2016.10.07 கனடியத் தமிழ் வானொலியின் அரசியல் களம்

1713

2016.10.07 கனடியத் தமிழ் வானொலியின் அரசியல் களம் – இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் இளைஞர் அணிச் செயலாளரும், மன்னார் பொது அமைப்புக்கள் ஒன்றியத்தின் தளவருமான திரு. சிவகரன்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *