முக்கிய செய்திகள்

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vmctr24/public_html/wp-content/themes/nanomag/news-ticker.php on line 15

2016.10.14 கனடியத் தமிழ் வானொலியின் அரசியல் களம்

1774

2016.10.14 கனடியத் தமிழ் வானொலியின் அரசியல் களம் – யாழ் பல்கலைக் கழகப்  பொருளியல் பேராசியரும், தமிழ் மக்கள் பேரவையின் நிதிக்குழு இணைப்பாளருமான பேராசிரியர் திரு. சிவநாதன்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *