முக்கிய செய்திகள்

560 சிப்பாய்களுக்கு பதவி உயர்வு

273

2021ஆம் ஆண்டு பிறப்பை முன்னிட்டும் விசேட படைப்பிரிவின் 24 ஆவது ஆண்டு நிறைவையொட்டிம் இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வாவால் 560 சிப்பாய்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விசேட படையின் படைத் தளபதியினுடைய சிபார்சின் பேரில் அதிகார ஆணையற்ற அதிகாரிகள் நிலை 1 இல் இருவரும், அதிகார ஆணையற்ற அதிகாரிகள் நிலை 2 இல் 18 பேரும் பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

அத்துடன், பதவி நிலை சார்ஜன்ட்கள் 61 பேரும் சார்ஜன்ட்கள் 84 பேரும் கோப்ரல்கள் 325 பேரும் லான்ஸ் கோப்ரல்கள் 70 பேர் என 560 பேருக்கு ஆளணி முகாமைத்துவப் பணிப்பகத்தால் பதவிநிலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *