முக்கிய செய்திகள்

800 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே தோன்றும் கிறிஸ்மஸ் நட்சத்திரம், – டிசம்பர் 21 இல்

67

800 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே வானத்தில் தோன்றும் கிறிஸ்மஸ் நட்சத்திரம், வரும் டிசம்பர் 21ஆம் திகதி தோன்றும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய கிரகங்களான வியாழனும். சனியும், ஒன்றை  ஒன்று நெருங்கும் போது, பெரிய நட்சத்திரம் போல ஒளி தோன்றும்.

இது ஒளியே கிறிஸ்மஸ் நட்சத்திரம் என கூறப்படுகிறது.

800 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே தெரியும் இந்த நட்சத்திரம், வரும் டிசம்பர் 21ஆம் திகதி மீண்டும் தோன்றவுள்ளதாக வானியல் ஆய்வாளர் கணித்துள்ளனர். அந்த நாள் நீண்ட இரவாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்!

வியாழனும் சனியும் 20 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சந்திக்கும் என்றாலும். இந்த நட்சத்திரம் 800 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே தெரியும் என்றும், கடைசியாக கடந்த 1226ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்மஸ் நட்சத்திரம் தோன்றியதாகவும், வானியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *