முக்கிய செய்திகள்

Tag:

துனிசியாவில் முதல்முறையாக பெண் பிரதமர் தெரிவு

வடஆபிரிக்க நாடான துனிசியாவில், முதல்முறையாக நஜ்லா பவுடன்...