முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

பிரான்ஸ் முன்னாள் ஜனாதிபதி நிக்கோலஸ் சர்கோஸிக்கு ஒரு வருட சிறைத்தண்டனை

பிரான்ஸ் முன்னாள் ஜனாதிபதி நிக்கோலஸ் சர்கோஸிக்கு (Nicolas Sarkozy)...