முக்கிய செய்திகள்

கயானாவில் பிரதிநிதி அலுவலகத்தை திறந்தது தாய்வான்

19

கயானாவில் தாய்வான் ஒரு பிரதிநிதி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்துள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த அறிவிப்பு லத்தீன் அமெரிக்காவில் சீன செல்வாக்கை ஆழப்படுத்துவது குறித்து கவலை கொண்ட அமெரிக்காவி டமிருந்து பாராட்டுக்களைப் பெற்றுள்ளது.

தாய்வானின் வெளியுறவு அமைச்சு ஜனவரி 11ஆம் திகதி கயானா அரசாங்கத்துடன் தாய்வான் அலுவலகத்தைத் திற ப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதாகக் கூறியது.

எனினும் தனது இறையாண்மைப் பகுதிக்கு அனுமதியற்ற இராஜதந்திர நடவடிக்கைகளுக்கு இடமளிக்க முடியாது என்று சீனா அறிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *