முக்கிய செய்திகள்

வெஸ்ட் ஜெட், போயிங் 737 மாக்ஸ் வானூர்தியினை பரீட்சார்த்தமாக இயக்கியுள்ளது.

155

வெஸ்ட் ஜெட் வானூர்தி நிறுவனம் இன்றையதினம் போயிங் 737 மாக்ஸ் வானூர்தியினை பரீட்சார்த்தமாக இயக்கியுள்ளது.

கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப குறைபாடுகள் காணமாக இந்த வானூர்திகளை பயணங்களில் ஈடுபடுத்தவதை கனடிய வானூர்தி சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தியிருந்தது.

எனினும் அண்மையில் அந்த வானூர்திகள் மீளாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு திருத்தப்பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டன்.

இந்நிலையில் இன்றையதினம் முன்னெடுக்கப்பட்ட பரீட்சாந்த நடவடிக்கைகள் வெற்றிபெற்றுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *