முக்கிய செய்திகள்

💘இனிய காதலர்தின நல்வாழ்த்துக்கள்.💝

304

அருகில் நீ உள்ள போது இருந்த
காதலை விட தொலைவில் -நீ
இருக்கும் காதல் சுகமாய் உள்ளது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *