முக்கிய செய்திகள்

கனடாவில் கஞ்சா சட்டபூர்வமாக்கப்பட்டு 24 மணி நேரங்களுள், ஒன்ராறியோவில் மட்டும் ஒரு இலட்சத்துக்கும் அதிகமான கொள்வனவுகள் இடம்பெற்று்ள்ளன

542

கனடாவில் கஞ்சா சட்டபூர்வமாக்கப்பட்டு 24 மணி நேரங்களுள், ஒன்ராறியோவில் மட்டும் ஒரு இலட்சத்துக்கும் அதிகமான கொள்வனவுகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதனைத் தெரிவித்துள்ள ஒன்ராறியோவுக்கான கஞ்சா விற்பனை மையம், இணையம் ஊடாக இந்த கொள்ளவனவுகள் இடம்பெற்றதாகவும், சட்டபூர்வமாக்கப்பட்டு ஒரு மணி நேரத்தினுள் 12,000 கொள்வனவுகள் இடம்பெற்றதாகவும் விபரம் வெளியிட்டுள்ளது.

இணையம் மூலமாக பெறப்படும் இந்த கொள்வனவு கட்டளைகளுக்கான பொருட்கள், கனடா போஸ்ட் மூலம் கொள்வனவாளர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *